Quyết định thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Cụ thể, theo Quyết định số 456/QĐ-BGDĐT, Đại học Thái Nguyên có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện bàn giao và tiếp nhận người học, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu có liên quan của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang theo quy định của pháp luật.

Đại học Thái Nguyên phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục để cho phép Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang triển khai hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên sẽ có trụ sở là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Phân hiệu có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc Đại học Thái Nguyên, được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức và nhân sự, đạo tạo, tài chính.

Phân hiệu có chức năng đào tạo trình độ Đại học, sau Đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế, tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách phát triển bền vững kinh tế-xã hội cho tỉnh Hà Giang và khu vực.

Theo ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang có ý nghĩa thiết thực và đóng vai trò quan trọng, cùng với các trường Đại học góp phần đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ Đại học và sau Đại học có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Hà Giang và khu vực.

Ngay sau khi được thành lập, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ sớm tuyển sinh đào tạo giáo viên mầm non cho tỉnh Hà Giang nhằm bù đắp sự thiếu hụt hiện nay.

Dự kiến Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang mỗi năm tuyển sinh và đào tạo từ 150-240 sinh viên chính quy, 200-300 người vừa học vừa làm, đào tạo thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I và II.

Phân hiệu sẽ đảm nhiệm công tác bồi dưỡng, nâng chuẩn cho khoảng 50-70% số lượng cán bộ, viên chức của tỉnh Hà Giang.

Đặc biệt, việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang hướng tới mục tiêu cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quy hoạch lại các cơ sở giáo dục Đại học và hệ thống trường sư phạm.

Thiết lập một cơ sở đào tạo Đại học và sau Đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, hỗ trợ phát triển cộng đồng tại tỉnh Hà Giang./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *