NGÀY HỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, ngày 9/11/2023, Công an Tỉnh Hà Giang phối hợp với ĐHTN tổ chức ngày hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban ngành, các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang.

Các đại biểu tham dự ngày hội Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được Đảng, Nhà nước và toàn dân ta quan tâm, đầu tư, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn có mặt chưa được chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Trong ngày hội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Sinh viên Phân hiệu đã được nghe tuyên truyền, phổ biến luật PCCC&CNCH, được trải nghiệm và thực hiện những tình huống thoát hiểm sau khi xảy ra hỏa hoạn, cách xử lý khi bình ga bị cháy.

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại Hà Giang trải nghiệm phun nước

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại Hà Giang thực hành kỹ năng dập tắt đám cháy

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát biểu tại buổi lễ, TS Lục Quang Tấn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên, thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

– Tập huấn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường.

Vì vậy việc tổ chức ngày hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa thiết thực sâu sắc nhằm tôn vinh Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước, đồng thời có ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn đối với toàn dân, trong đó có Sinh viên, cán bộ, giảng viên trong Nhà trường.

Tiết mục văn nghệ của Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại Hà Giang hưởng ứng ngày hội phòng cháy chữa cháy, cứu nạ cứu hộ

Tin bài: ThS. Phạm Thị Hồng, Giảng viên Trung tâm ĐT,BD&PTNNL – Ban Truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *