Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang công bố (Dự thảo) Đề án tuyển sinh năm 2024

Chi tiết dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2024 xem chi tiết tại đây

2 thoughts on “Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang công bố (Dự thảo) Đề án tuyển sinh năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *