TS. Lục Quang Tấn

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn: Đạt giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ I năm 2019 Đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) Công trình sáng kiến tiêu biêu nhất Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo […]