NGÀY HỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, ngày 9/11/2023, Công an Tỉnh Hà Giang phối hợp với ĐHTN tổ chức ngày hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo […]