Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẵn sàng đi vào hoạt động

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang sẽ chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại tỉnh Hà Giang theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn các trường Cao đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên hiện có 07 trường đại học thành viên

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là một trong 3 Đại học vùng, hiện có 07 trường đại học thành viên gồm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Y-Dược; Trường Đại học Nông Lâm; Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật. Các đơn vị trực thuộc gồm: Trường Ngoại ngữ; Khoa Quốc tế, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Nhà xuất bản và 10 trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. ĐHTN đang phấn đấu trở thành một bộ phận không tách rời của các địa phương trong vùng với 3 trụ cột: đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thành công; tư vấn chính sách có hiệu quả.

Theo rà soát trong 10 năm tới, nhu cầu nguồn nhân lực trình độ Đại học và sau Đại học của tỉnh Hà Giang là gần 14.000 người và bồi dưỡng ngắn hạn hàng chục nghìn người

Việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang là việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn các trường Cao đẳng, Đại học, cũng như triển khai nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh. Theo rà soát trong 10 năm tới, nhu cầu nguồn nhân lực trình độ Đại học và sau Đại học của tỉnh Hà Giang là gần 14.000 người và bồi dưỡng ngắn hạn hàng chục nghìn người.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang sẽ đặt tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Đại học Thái Nguyên, UBND tỉnh Hà Giang trong thời gian qua đã nỗ lực khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để Phân hiệu Đại học Thái Nguyên sớm đi vào hoạt động. Triển khai các Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng; Sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý và nhân sự của Phân hiệu.

Triển khai các Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng; Sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý và nhân sự của Phân hiệu.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang sẽ đặt tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025, Phân hiệu ĐHTN mở ngành và xác định chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành thuộc nhóm ngành Sư phạm (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học), ngành Du lịch, Sư phạm Tiếng Anh…; tiếp tục tuyển sinh ngành Cao đẳng sư phạm mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh. Nghiên cứu, đầu tư mở ngành đặc thù đáp ứng nhu cầu xã hội: Sư phạm Tiếng Mông; Văn hóa và ngôn ngữ các các dân tộc thiểu số Việt Nam. Quy mô tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy trung bình từ 120-190 sinh viên Đại học chính quy trên năm; 30 sinh viên Cao đẳng sư phạm; khoảng 250 sinh viên hệ vừa làm vừa học./.

Hương Giang- Tiến Thành- Công Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *