Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – người học cho sinh viên cuối khóa, năm học 2023-2024

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình Tuần sinh hoạt công dân – người học cho sinh viên cuối khóa, năm học 2023-2024 từ ngày 13/6 đến hết ngày 14/6/2024. Đây là một hoạt động quan trọng giúp sinh viên rèn luyện ý thức, tư duy và góp phần hình thành, […]