Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – người học cho sinh viên cuối khóa, năm học 2023-2024

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình Tuần sinh hoạt công dân – người học cho sinh viên cuối khóa, năm học 2023-2024 từ ngày 13/6 đến hết ngày 14/6/2024. Đây là một hoạt động quan trọng giúp sinh viên rèn luyện ý thức, tư duy và góp phần hình thành, phát triển những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho các em.

          Thực hiện Công văn số 3774/QĐ-ĐHTN ngày 16/8/2023 của Giám đốc ĐHTN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – người học” năm học 2023-2024; Kế hoạch số 43/KH-PHHG ngày 5/9/2023 của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang về việc tổ chức“Tuần sinh hoạt công dân (SHCD)- người học” năm học 2023 – 2024. Phân hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – người học” cuối khóa năm học 2023 – 2024 cho 49 sinh viên lớp K21 Giáo dục Mầm non.

Sinh viên lớp K21 GD Mầm non tham gia học tập tuần Sinh hoạt công dân-người học cuối khóa,
năm học 2023-2024.

         Theo Kế hoạch, Tuần Sinh hoạt công dân – người học cuối khóa năm học 2023-2024 có nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với người học; các quy định về Quy chế đào tạo, chế độ chính sách của người học; các chuyên đề có liên quan như: Quy chế đào tạo đối với sinh viên năm cuối, chế độ chính sách; hồ sơ sinh viên, văn bằng chứng chỉ, thủ tục hành chính đối với sinh viên tốt nghiệp, kĩ năng phỏng vấn, tìm việc làm, hướng nghiệp cho sinh viên…

          Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa là một hoạt động giáo dục quan trọng, nhằm giúp sinh viên rèn luyện ý thức, tư duy, kỹ năng sống. Qua hoạt động này, sinh viên có thể hình thành và phát triển những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn, giải quyết vấn đề,… Đồng thời, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về trách nhiệm, vai trò của mình trong xã hội, từ đó hình thành nhận thức công dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Nguồn: ThS. Bùi Thị Toàn – Phòng Công tác HSSV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *